top of page
SISTEMA DE TREBALL

1. Análisis inicial gratuït

    · Visita dels tècnics especialistes​

    · Anàlisis objectiu

    · Orientació econòmica aproximada.

    · Valoració i decisió conjunta.​

2. Valoració econòmica i planificació

    · Exposició d'idees sobre conceptes, funcionalitat, materials, etc.

    · Pressupost d'execució complet i detallat.

    · Organització i planificació dels plaços de cada fase de l'obra.

3. Execució de l'obra

    · Constant comunicació amb el client, sense límit de visites ni de temps empleat.

    · Coordinació  a l'obra entre els diferents contractistes i subcontractistes, l'organisme

      de control tècnic i amb caràcter general, entre tots els agents que intervinguin a

      l'execució de l'obra.

    · Control de les comandes de materials i subministre i qualitat d'aquests.

    · Sigui quin sigui el projecte, es manté el mateix nivell de qualitat.

4. Reforma integral del pressupost

    · Contacta amb nosaltres sense compromís, podríem ajustar les teves necessitats

      d'acord amb el pressupost.

    · Compromís total de compliment de plaços i preus.

    · Transparència, sinceritat, comunicació.. conseguir que el treball sigui una experiència

      agradable i un bon record per a tots.

bottom of page